Kommandant: Christian Gleirscher

Adresse: Telfes 81, 6165 Telfes im Stubai

Email: ff-telfes@aon.at